Zoeken naar win win lening

 
win win lening
Winwinlening mag 275% intrest opbrengen Beurs Geld MoneyTalk.be Moneytalk.be.
De Vlaamse overheid stimuleert dit zelfs. Wie aan de voorwaarden voldoet krijgt een belastingkorting. Bovendien komt de overheid tussen mocht de lening op de eindvervaldag niet volledig terugbetaald zijn. Om te kunnen genieten van de voordelen moet de lening aan uw vriend of familielid een vaste looptijd van 8 jaar hebben en achtergesteld zijn. Dat betekent dat bij een eventueel faillissement eerst alle andere schuldeisers terugbetaald moeten worden vooraleer u aan de beurt komt. Het maximale bedrag is 100.000 euro. De rentevoet mag voor 2013 hoogstens 275% zijn. De lening moet ten slotte worden geregistreerd bij de Participatiemaatschappij Vlaanderen. Bij de uitbetaling wordt 25% roerende voorheffing op de intrest ingehouden.
Win win lening een unieke manier om starterskapitaal aan te trekken Dagelijks Ondernemen.
De overheid beseft dit ook en daarom subsidieert ze de win win lening een lening die het interessanter maakt voor familieleden of vrienden om startende ondernemers geld te lenen. Wat is een win win lening? Een win win lening is een achtergestelde lening die acht jaar moet lopen aan een vaste intrestvoet. De kredietnemer mag maximaal 200.000 EUR in totaal uitlenen. De kredietgevers mogen maximaal 50.000 EUR ontlenen. Indien de kredietnemer niet kan terugbetalen krijgen de vrienden of familieleden een éénmalige belastingvermindering van 30% van de niet terugbetaalde lening. De maximale intrestvoeten van zon win win lening zijn wettelijk vastgelegd en worden jaarlijks aangepast. Voor 2013 bedroeg dit 2.75 %. De rentevoet van 2014 is nog niet gepubliceerd. Het absolute minimum is de helft van deze maximale intrestvoet.
Winwinlening brengt meer op dan kasbon Spaargids.be.
Hij moet het ingehouden bedrag vervolgens doorstorten aan de fiscus en dit ook melden via het aangifteformulier 273. Krijgt de kredietnemer de lening om beroepsactiviteiten te financieren dan mag hij de betaalde intresten zelfs aftrekken. Voorwaarde is wel dat de rentevoet niet hoger ligt dan wat hij op de markt zou betaald hebben. Voor wie geld leent aan een zelfstandige of een kmo is er zelfs een extra voordeel. Je kunt in dat geval de lening als winwinlening laten noteren bij de Participatiemaatschappij Vlaanderen www.pmv.eu. Voorwaarde is wel dat de lening een vaste looptijd heeft van 8 jaar en dat ze achtergesteld is.
Winwinlening.
Voor jonge ondernemers wordt het dankzij de Winwinlening gemakkelijker om in hun directe omgeving startkapitaal te vinden. De Winwinlening is een achtergestelde lening van maximaal 50.000 EUR. Ze moet acht jaar lopen en de som moet in n keer worden terugbetaald. Als de kredietnemer de achtergestelde lening uiteindelijk niet kan terugbetalen krijgt de investeerder 30 procent van het niet terugbetaalde bedrag terug via een eenmalige belastingvermindering. Laat een opmerking achter.
Verhoging bedrag winwinlening Alaska more than you know more than you think. accordeon.
WinWinner LinkedIn.
Aan de andere kant is een belegging in aandelen zeer risicovol. Een andere probleemstelling die zich voordoet bij KMOs is dat ze heel moeilijk een lening voor 100% krijgen bij de bank. Vaak is er nog eigen financiering bij gepaard waarover die KMOs nog niet beschikken. Wij komen beide problemen tegemoet met WinWinner. We willen de tussenpersoon zijn tussen de KMO die enerzijds kapitaal nodig heeft en de particulier die zijn kapitaal ter beschikking stelt. Met dit platform creëren wij de eerste markt voor de winwinlening. Op deze manier kan de winwinlening die in Vlaanderen alleen maar in bekendheid toeneemt enkel maar groeien.
Winwinlening een interessante alternatieve financiering.
De Winwinlening is een achtergestelde lening waarmee zelfstandigen of KMOs uit het Vlaams gewest geld kunnen ontlenen van natuurlijke personen die vreemd zijn aan de onderneming anders dan werknemers bestuurders aandeelhouders echtgenote. De kredietgever natuurlijke persoon geniet een belastingvermindering van 25%. De Vlaamse Regering heeft pas het maximum kredietbedrag opgetrokken tot 200.000 voorheen 100.000. We wensen in dit verband deze alternatieve financieringsvorm nog eens summier uit de doeken te doen. Achtergestelde lening moet voldoen aan de volgende voorwaarden. looptijd 8j vervroegde terugbetaling mogelijk. rentevoet vrij te bepalen tussen momenteel 1375% en 275%. aflossing ofwel 1x na 8j ofwel volgens afgesproken aflossingstabel.
Winwinlening alternatief bankkrediet met fiscaal voordeel Uitleg door uw accountantATC Partners Aalst.
Een kredietnemer kan zo tot een bedrag van 200.000 euro winwinleningen aangaan met een maximum van 50.000 euro per kredietgever. De belangrijkste eigenschappen zijn. Een winwinlening is een achtergestelde lening. met een looptijd van 8 jaar. Er kan gekozen worden uit volgende aflossingsmogelijkheden. terugbetaling in één keer na 8 jaar. maandelijkse driemaandelijkse zesmaandelijkse of jaarlijkse aflossingen. een eenmalige vervroegde terugbetaling van het openstaande saldo is eveneens mogelijk. het totale bedrag dat in hoofde van een kredietgever in het kader van één of meer winwinleningen aan één of meer kredietnemers uitgeleend wordt kan ten hoogste 50.000 bedragen. het totale bedrag dat één kredietnemer in het kader van één of meer Winwinleningen kan ontlenen van kredietgevers bedraagt ten hoogste 200.000.

Contacteer ons